About the Journal

Міжнародний науково-технічний журнал "Наукові вісті КП" / «KPI Science News» (до номера 2-2018 виходив під назвою «Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», ISSN 1810-0546) був започаткований у 1997 році.

ISSN 2617-5509 (надрукований)

ISSN 2663-7472 (електронний)

Внесений до реєстру суб’єктів у сфері медіа з присвоєнням ідентифікатора носія R30-02405 (рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1794 від 21.12.2023).

У журналі публікуються нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які раніше не публікувалися в інших наукових виданнях України та за кордоном.

У журналі публікуються статті з галузеї знань: «Математика та статистика», «Інформаційні технології», «Механічна інженерія», «Електрична інженерія», «Хімічна інженерія та біоінженерія», «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації».

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б».

Відповідно до наказів МОН України від 28.12.2019 р. № 1643, від 17.03.2020 р. № 409, від 05.04.2023 р. № 392 у журналі публікуються статті з технічних наук за спеціальностями: 113, 121, 122, 123, 124, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 144, 161, 171, 172, 174.

Журнал включений до таких баз даних: DOAJ, EBSCO, WorldCat, J-Gate, OpenAIRE, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, Miar, WCOSJ.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Мова повного тексту: українська, англійська.

Цитуйте заголовок: Наукові вісті КПІ.

Видавець: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Адреса: 03056, м. Київ, проспект Берестейський, 37, корпус 1, кімн. 259/1.
Електронна адреса: n.visti@kpi.ua

Тел.: +38(044)204-94-53

Current Issue

Vol. 135 No. 1-2 (2022)
Published: 2022-05-25

Статті

View All Issues