About the Journal

Міжнародний науково-технічний журнал «KPI Science News» (до номеру 1-2018 виходив під назвою «Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» , ISSN 1810-0546) заснованийу в 1997 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23144-12984ПР від 07 серпня 2017 року.

ISSN 2617-5509 (друкований)

ISSN 2663-7472 (електронний)

У журналі публікуються лише нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які раніше не публікувалися в інших наукових виданнях України та за кордоном.

Основні категорії  наукових праць журналу: Методологія інженерії; Інженерні методи; Інженерні моделі; Системи, процеси та технології системотехнічної та політехнічної техніки.

Статті на тему «Системи та політехніка»  в журналі «Наукові вісті КПІ» публікуються за напрямками основних категорій, відповідно до тематичних рубрик таких галузей знань, як: Математика і статистика, Машинобудування, Електротехніка, Інформаційні технології, Автоматика та приладобудування. виготовлення, електроніка та телекомунікації, хімічна та біологічна інженерія, виробництво та технології, військові науки, національна безпека, охорона державного кордону.

Відповідно до наказу МОН України від 28.12.2019 р. 1643 – спеціалізований журнал з технічних наук (спеціальності – 113, 121, 122, 123, 124, 141, 142, 143, 144, 151, 161, 171, 172).

Журнал включено до таких баз даних: DOAJ, EBSCO, WorldCat, J-Gate, OpenAIRE, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, Miar, WCOSJ.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Мова повного тексту: українська, англійська.

Цитуйте заголовок: Наукові вісті КПІ.

Видавець: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Адреса: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 259/1.
E-mail: n.visti@kpi.ua

Тел.: +38(044)204-94-53

Current Issue

Vol. 135 No. 1-2 (2022)
Published: 2022-05-25

Статті

View All Issues