Author Details

Ryzhov, Roman M., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine