Author Details

Opanasyuk, Iryna Yu., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine